Získejte dotaci na FVE

Věděli jste, že na svou fotovoltaickou elektrárnu můžete získat dotaci z programu Nová zelená úsporám? Poradíme vám, kdy můžete tuto dotaci získat, a také vám pomůžeme s potřebnými dokumentacemi, abyste dotaci úspěšně získali.

Dotační program Nová zelená úsporám je program České republiky, který se zaměřuje na úspory energie v rodinných a bytových domech a také na trvale obývané rekreační objekty. Jeho hlavním cílem je zlepšit stav životního prostředí díky snížení produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů.

Ano, vlastníci rodinných a řadových domů si mohou žádat o dotace ve výši až 160.000 Kč. Dotaci je možné využít na všechny fotovoltaické systémy do velikosti 10 kWp.

Konkrétní výše dotace se odvíjí od velikosti fotovoltaické elektrárny. Můžete získat dotaci na 50 % z celkové ceny nebo maximálně 160 000 Kč.

Dotace je určena pro vlastníky rodinných a bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektů. Žadatel o dotaci musí být starší 18 let a musí být vlastníkem či nabyvatelem nemovitosti, na kterou se má dotace vztahovat.

Abyste dotaci Nová Zelená úsporám získali, je nutné splnit závazné pokyny pro žadatele. Pokud si nejste jistí, jak postupovat, obraťte se na nás. Vše potřebné s vámi probereme a vyřídíme za vás dotační administrativu.

Vedle zmíněných dotací můžete využít také dotaci pro ekologickou mobilitu. Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz. Výše podpory je 15 000 Kč na jeden dobíjecí bod, přičemž lze podpořit maximálně dva dobíjecí body na jeden rodinný dům. Opatření lze čerpat jen v kombinaci např. s pořízení fotovoltaické elektrárny.

Více informací najdete na https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/

Vytvoříme vám návrh zdarma

Rádi vám připravíme návrh zdarma, který vám do 48 hodin zašleme.